Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Elementler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Yapısında Yapısında tek tür atom bulunan maddelere ELEMENT denir. Hidrojen,oksijen,karbon,iyot gibi. Yapısında tek cins atom vardır.

Elemenlerin Özellikleri


Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere bölünemezler.
Erime ve kaynama noktaları belirgindir.
Aynı şartlarda özkütleleri birbirinden farklı ve sabitttir
Saf maddelerdir.
Sembollerle gösterilirler.

Elementler atomik ya da moleküler halde bulunabilir.

1- Atomik Yapıdaki Elementler


Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik
yapılıdır.

2- Moleküler Yapıdaki Elementler


Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azottur....


Elementler Resimleri

Elementler Sunumları

Elementler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Elementler Ek Bilgileri

 • 1
  9 ay önce

  Element Nedir?
  Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen maddeye Element denir. Elementler Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelerdir.
   
  Elementlerin özellikleri
  Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmazlar.
  Elementlerin en küçük yapı taşları atomdur.
  Elementler sembollerle gösterilir.
  Elementler saf maddelerdir.
  Elementleri öz kütleleri ve erime, kaynama noktaları sabittir.
  Elementler tabiatta hem katı, hem sıvı hem de Gaz halinde bulunurlar.
  Saf ve homojen maddelerdir
  Sabit öz kütleleri vardır.
  Kullandığımız Elementler
  Hidrojen, Oksijen ve karbon vücudumuzu oluşturan başlıca elementlerdir. Diğerleri de az miktarlarda olmasına rağmen yaşantımız için vazgeçilmez önemdedirler. Bu elementler yapımızda yer aldıkları gibi onları hayatımız boyunca doğadan sağlarız. Gerekli olmadığı halde birçok element vücudumuza girer. Ancak onları zararsız hale getirecek özelliklerimiz vardır. Genel olarak bakarsak yaşamamız için gereken element miktarının çok olmadığını görürüz. Selenyum çok önemlidir. Ama gereken dozun üstündeki miktar öldürücüdür. Canlıorganizmaların,kendilerine gereken maddeleri hangi oranda alacağı evrim ile belirlenmiştir.
  Aynı şekilde yararsız olan yabancı maddelere karşı direnç te gelişim sürecinde kazanılmıştır. Bu direncin seviyesi, çevrelerindeki element çokluğu ile ilgilidir. Başka bir ifade ile,canlılar gerekli ve gereksiz elementlerle iç içe yaşar. Ama evrimsel birikimleri ile metabolizmaları yaşamsal ayrımı gerçekleştirir. Elementlerin birbirleri ile birleştiklerinde bize garip gelen özellikleri vardır. Hem oksijen hem de Hidrojen ateşe karşı duyarlıdır. Oksijenin bizzat kendisi yanıcı değildir,sadece başka maddelerin yanmasını kolaylaştırır.
  Hidrojen gaz halinde iken son derece yanıcıdır. Ama bir araya geldiklerinde ortaya çıkan özellik tam tersidir. Ayrı ayrı yanma olayını tetikleyen bu iki element uygun oranda birleştiklerinde ateşi söndürür.
  Sodyum kararsız bir elementtir. Klor ise oldukça toksiktir,yani bünyede zehirlenme etkisi yapar. Suiçerisine az miktarda bile saf Sodyum atılırsa kuvvetli bir patlama olur. Klor az yoğunlukta kullanılır ise mikroorganizmaları yok eder. Ama yoğunluğun artması bizim için çok tehlikelidir.
  Nitekim yüzme havuzlarına mikrop öldürücü olarak atılan klor çok seyreltilmiş haldedir. Buna rağmen onun varlığını hissederiz. Ayrı ayrı bize zararlı olan bu iki element bir araya gelince ilginç bir oluşum gerçekleşir.Sodyum klorür. Yani yemeklerimize kattığımız sofra tuzu. Bir element doğal yollardan bünyemize girmiyorsa ona karşı direnç sistemimiz yoktur. Şöyle de ifade edebiliriz:Yaşantımız için doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan maddeler bizim için zararlıdır. Örneğin kurşun insan açısından zehirlidir.Zira onu zararsız hale getirecek savunmamız yoktur. Cıva ve plütonyum da böyledir.
  Elementlerin sınıflandırılması 
  Elementler kimyasal özellikleri bakımından üçe ayrılır. Metaller Ametaller Soygazlar .
  Metaller
  Tabiatta atomik halde bulunur.
  Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
  Levha ve tel haline getirilebilir.
  Isı ve Elektrik akımını iletir.
  Oda sıcaklığında hepsi katıdır. ( cıva hariç )
  Ametaller
  Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır.
  Genellikle erime noktası düşüktür.
  Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez. Kırılgandır.
  Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur. ( Klor gaz, brom sıvı, iyot katıdır. )
  Elektrik akımını iletmez. ( Karbonun bir allotropu olan grafit hariç )
  Soy gazlar
  He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gazdır.
  Soy gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda Elektron bulundurur. Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir.
  Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler. Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar.
  Elementlerin Simgeleri
  Element simgesi, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği vardır. Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler, Plato'nun Eski Yunanlıların kullandığı Toprak - Hava - su ve ateş sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra yeni elementler keşfedildikçe, tüm elementlerin eninde sonunda " Altın "a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar tarafından, güneş ( Altın ) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir elemente verildi. O dönemde bilinen elementlerin bazılarının " simya " sembolleri kullanılıyordu.
     Z
  Sembol
  İsim


  1
  H
  Hidrojen


  2
  He
  Helyum


  3
  Li
  Lityum


  4
  Be
  Berilyum


  5
  B
  Bor


  6
  C
  Karbon


  7
  N
  Nitrojen


  8
  O
  Oksijen


  9
  F
  Flor


  10
  Ne
  Neon


  11
  Na
  Sodyum


  12
  Mg
  Magnezyum


  13
  Al
  Alüminyum


  14
  Si
  Silisyum


  15
  P
  Fosfor


  16
  S
  Kükürt


  17
  Cl
  Klor


  18
  Ar
  Argon


  19
  K
  Potasyum


  20
  Ca
  Kalsiyum


  21
  Sc
  Skandiyum


  22
  Ti
  Titanyum


  23
  V
  Vanadyum


  24
  Cr
  Krom


  25
  Mn
  Mangan


  26
  Fe
  Demir


  27
  Co
  Kobalt


  28
  Ni
  Nikel


  29
  Cu
  Bakır


  30
  Zn
  Çinko


  31
  Ga
  Galyum


  32
  Ge
  Germanyum


  33
  As
  Arsenik


  34
  Se
  Selenyum


  35
  Br
  Brom


  36
  Kr
  Kripton


  37
  Rb
  Rubidyum


  38
  Sr
  Stronsiyum


  39
  Y
  İtriyum


  40
  Zr
  Zirkon


  41
  Nb
  Niyobyum


  42
  Mo
  Molibden


  43
  Tc
  Teknetyum


  44
  Ru
  Rutenyum


  45
  Rh
  Rodyum


  46
  Pd
  Paladyum


  47
  Ag
  Gümüş


  48
  Cd
  Kadmiyum


  49
  In
  İndiyum


  50
  Sn
  Kalay


  51
  Sb
  Antimon


  52
  Te
  Tellür


  53
  I
  Iyot


  54
  Xe
  Ksenon


  55
  Cs
  Sezyum


  56
  Ba
  Baryum


  57
  La
  Lantan


  58
  Ce
  Seryum


  59
  Pr
  Praseodim


  60
  Nd
  Neodim


  61
  Pm
  Prometyum


  62
  Sm
  Samaryum


  63
  Eu
  Evropyum


  64
  Gd
  Gadolinyum


  65
  Tb
  Terbiyum


  66
  Dy
  Disprosyum


  67
  Ho
  Holmiyum


  68
  Er
  Erbiyum


  69
  Tm
  Tulyum


  70
  Yb
  İterbiyum


  71
  Lu
  Lutetyum


  72
  Hf
  Hafniyum


  73
  Ta
  Tantal


  74
  W
  Tungsten


  75
  Re
  Renyum


  76
  Os
  Osmiyum


  77
  Ir
  İridyum


  78
  Pt
  Platin


  79
  Au
  Altın


  80
  Hg
  Cıva


  81
  Tl
  Talyum


  82
  Pb
  Kurşun


  83
  Bi
  Bizmut


  84
  Po
  Polonyum


  85
  At
  Astatin


  86
  Rn
  Radon


  87
  Fr
  Fransiyum


  88
  Ra
  Radyum


  89
  Ac
  Aktinyum


  90
  Th
  Toryum


  91
  Pa
  Protaktinyum


  92
  U
  Uranyum


  93
  Np
  Neptünyum


  94
  Pu
  Plütonyum


  95
  Am
  Amerikyum


  96
  Cm
  Küriyum


  97
  Bk
  Berkelyum


  98
  Cf
  Kaliforniyum


  99
  Es
  Einsteinyum


  100
  Fm
  Fermiyum


  101
  Md
  Mendelevyum


  102
  No
  Nobelyum


  103
  Lr
  Lavrensiyum


  104
  Rf
  Rutherfordyum


  105
  Db
  Dubniyum


  106
  Sg
  Seaborgiyum


  107
  Bh
  Bohriyum


  108
  Hs
  Hassiyum


  109
  Mt
  Meitneriyum


  110
  Ds
  Darmstadtiyum


  111
  Uuu
  Ununnilyum


  112
  Uub
  Ununbiyum


  113
  Uut
  Ununtriyum


  114
  Uuq
  Ununkuadyum


  115
  Uup
  Ununpentiyum


  116
  Uuh
  Ununheksiyum


  117*
  Uus
  Ununseptiyum


  118
  Uuo
  Ununoktiyum


  119*
  Uue
  Ununenniyum


  120*
  Ubn
  UnbiniliyumSende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)